Ръководство

Информация за играта

Играйте бадминтон с хора и роботи! Мощно размахвайте ракетата и се опитайте да победите в честна игра. Или използвайте технология за летене като неповторим дроид! Движете се напред-назад от вашата страна на мрежата и поддържайте перцето във въздуха! Човекът-Играчка Бадминтон е една от нашите избрани спортни игри.

Игри от тези серии