Feudalism

4.3176 Гласa
Тръгнете от село Оми и разгърнете силите си по цялата земя! Съберете войски, наемете сръчни убийци и тръгнете на война. Възползвайте се от ресурсите и похарчете златото си за бойни машини! После завладейте околните територии и станете цар!