Спасяване на портокали 3

by Johnny-K

Спасяване на портокали 3

Johnny-K4.51,111 Гласa
Защитавайте плодовете от смъртоносния дъжд! Покрийте усмихващите се портокали и ябълки, докато бурята премине. Можете също така да изтърколите всеки плод на безопасно място. Оцелейте от всяка бушуваща буря, за да напреднете!